Pravidla soutěže

Pravidla soutěže O akční kameru (dále jen "soutěž")

1.) Soutěž pořádá Ondřej Kaňa, Pastviska 437, 760 01 Zlín, IČ: 04372476, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína; Sp. značka: 11579/2015; zapsáno od 3. 9. 2015 - jako provozovatel webu techfan.cz (dále jen pořadatel).

2.) Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Soutěž je kompletně osvobozena od společnosti Facebook a od závazků každým účastníkem. Soutěž pořádá provozovatel webu techfan.cz, viz bod 1.)

3.) Soutěž se koná od 19. 3. 2017 (od vyhlášení) do 30.4.2017 23:59 hodin

4.) Výhra v soutěži: akční kamera

5.) Výherce nebude losován, ale vyhrává účastník soutěže, jehož odpověď bude nejvtipnější nebo nejvíc zajímavá. O výherci rozhodne organizátor souteže.

6.) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří potvrdí souhlas s těmito podmínky soutěže a to tím, že se zapojí do soutěže a stanou se fanoušky facebookové stránky techfan.cz.

7.) Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky a osoby s trvalým, přechodným nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky, které pro doručení výhry poskytnou adresu nacházející na území České republiky, a kteří jsou starší 15 let.

8.) Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány.

9.) O výhře v soutěži bude soutěžící informován přes zprávu pomocí facebooku. Výhra mu bude zaslána do jednoho měsíce po ukončení soutěže na jím uvedenou adresu.

10.) Pokud výherce nebude reagovat do pěti dnů na výzvu o poskytnutí adresy pro doručení výhry, bude vybrán jiný soutěžící.

11.) Výhra bude zaslána do jednoho měsíce po ukončení soutěže na výhercem uvedenou adresu a to pouze v rámci území České republiky.

12.) Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže i ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou. Na výhru v soutěži se nevztahuje žádná záruka. Pořadatel si vyhrazuje rovněž právo soutěž kdykoliv ukončit.

13.) Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání a podobně ze strany soutěžícího. Na výhru v soutěži se nevztahuje záruka.

14.) Účastí v soutěží - zapojením se do soutěže - souhlasíte bez výhrad se zněním těchto pravidel.

15.) Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám. Účastí v soutěži udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů požadovaných v rámci. Výherce soutěže souhlasí se zveřejněním jména, příjmení a místa bydliště (obce) na webu pořadatele a stejně tak i na facebookovém profilu webu techfan.cz