Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďování informací

V případě příspěvků do diskuze či kontaktování nás přes kontaktní formulář můžou být shormažďovány některé informace.

Diskuze jsou provozovány přes platformu Disqus.com. Přečtěte si jejich Zásady ochrany osobních informací. Kontaktní formulář je provozován platformou Webnode. Přečtěte si jejich Zásady ochrany osobních údajů. Provozovatelé těchto platforem jsou zodpovědni za shromažďování osobních údajů a za jejich zabezpečení. 

Provozovatel techfan.cz neprovádí s informacemi včetně osobních údajů jakékoliv operace, data jsou uloženy na serverech webnode.com či disqus.com. Provozovatel techfan.cz žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem). Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je odpověď v diskuzi či reakce na email. 

Ke zobrazování reklam využíváme platformy Sklik (Zásady ochrany osobních údajů), Alza (Zásady ochrany osobních údajů), Heureka (Zásady ochrany osobních údajů).

Na webu techfan.cz se můžou objevit také služby spojené s platformami Facebook (Zásady ochrany osobních údajů), Google (Zásady ochrany osobních údajů) a Twitter (Zásady ochrany osobních údajů).

Používáme cookies?

Ano (Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče (pokud to povolíte), což umožňuje webům nebo systémům poskytovatelů služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace.

Soubory cookie používáme k pochopení a uložení ID vašich komentářů pro budoucí návštěvy.

Sdělujeme nějaké informace vnějším stranám?

Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi a ani jinak nepřevádíme na třetí strany. Informace o návštěvnících, které nelze osobně identifikovat, však mohou využívat reklamní platformy pro marketing, reklamu nebo jiné účely.

Vymezujeme si ovšem právo sdílet informace s třetími stranami v některých omezených případech (zejména kvůli reklamě, marketingu a pod.). V takových případech, pokud to nařizuje zákon, provozovatel nejprve uživatele požádá o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem. 

Odkazy třetích stran

Příležitostně můžeme podle našeho uvážení zahrnout nebo nabídnout produkty nebo služby třetích stran na našich webových stránkách. Tyto stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Neneseme proto žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených stránek. Přesto se snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu k těmto stránkám.

Reklamní servery třetích stran

Můžeme využít reklamní společnosti třetích stran k zobrazování reklam, když navštívíte naši webovou stránku techfan.cz. Tyto společnosti mohou používat informace (obecně s výjimkou vašeho jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla) o vašich návštěvách této webové stránky a jiných webových stránek za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Tyto společnosti mohou používat soubory cookie a další soubory pro měření účinnosti reklamy. Jakékoli informace, které tyto třetí strany shromažďují prostřednictvím souborů cookie, obecně nejsou osobně identifikovatelné (pokud jim například neposkytnete osobní údaje prostřednictvím reklamy nebo e-mailové zprávy). Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto společností. V současné době jsou využívány reklamní odkazy Sklik, Alza, Heureka.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím kontaktního formuláře. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Práva, které máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  • právo osobní údaje opravit či doplnit
  • právo požadovat omezení zpracování
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
  • právo požadovat přenesení údajů
  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech
  • Vaše práva najdete podrobně vysvětlena v Nařízení EU 2016/679

Váš souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Ve Zlíně, dne 15.5.2020

techfan.cz provozuje

Ondřej Kaňa

Pastviska 437760 01 Zlín

Ič: 04372476 (neplátce DPH)

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína; Sp. značka: 11579/2015; zapsáno od 3.9.2015