CENÍK INZERCE

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy či zveřejnění reklamního sdělení, odkazu, článku a podobně.

RECENZE

ZDARAMA - 1 zpětný odkaz za zapůjčení produktu na test
500Kč - každý další odkaz v recenzi (maximálně 3)

Uvedená cena je pouze za zpětné odkazy a není možné jakkoli ovlivňovat samotnou recenzi a hodnocení testovaného produktu!

PR ČLÁNEK SE SEPSÁNÍM

400Kč - V článku získáte 3 zpětné odkazy a 1 obrázek. Článek nebude označen jako PR

PR ČLÁNEK

120Kč - V článku získáte 3 zpětné odkazy a 1 obrázek. Článek je označen jako PR

DALŠÍ FORMA REKLAMY

Textová reklama (odkaz + text) v již napsaných článcích - od 100Kč/měsíc (dle čtenosti článku*)

Banner v článcích (postranní panel) - od 200Kč/měsíc (při objednání na rok**)

Vyskakovací okno na všech stránkách webu - od 1500Kč/měsíc

A další forma reklamy

* pro konkrétní cenu v konkrétním článku nás kontaktujte

** pro cenu za kratší období než rok nás kontaktujte

PODMÍNKY INZERCE

Provozovatel webu techfan.cz je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám a zájmům vydavatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy. Vydavatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.

Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.

Provozovatel webu neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. Za správnost odpovídá vždy zadavatel.

Zadavatel je povinen uvést především tyto údaje: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, bankovní spojení.

U nových zadavatelů, se kterými doposud nespolupracujeme, je vždy zveřejnění reklamních textů a odkazů provedeno až po uhrazení faktury. Splatnost faktur je 14 dnů, není-li dohodnuto jinak.

Pro více informací nás kontaktujte:

Ondřej Kaňa

Pastviska 437

760 01 Zlín

Ič: 04372476

Nejsem plátcem DPH

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína; Sp. značka: 11579/2015; zapsáno od 3.9.2015

KONTAKT