VYBÍRÁTE MOBILNÍ TELEFON? TOP 20 MOBILŮ - RECENZE, DISKUZE A SROVNÁNÍ CEN

Za ukončení smlouvy u UPC zaplatíte tisíce korun. Co na to nový vlastník Vodafone?

29.11.2019

Chcete ukončit smlouvu u společnosti UPC? Připravte se, že můžete přijít o tisíce korun. Paradoxem je, že čím déle jste UPC platili a tím víc jste věrní byli, tím větší pokutu zaplatíte.

Za ukončení smlouvy u UPC zaplatíte tisíce. Co na to nový vlastník Vodafone?
Za ukončení smlouvy u UPC zaplatíte tisíce. Co na to nový vlastník Vodafone?

Pokud zákazník chce ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb a to ještě před tím, než vyprší, tak ho chrání zákon o elektronických komunikacích. Tento zákon měl usnadnit vypovídání smluv na dobu určitou a hlavně snížit sankce za předčasné ukončení smlouvy. Dle tohoto zákona je maximální možná sankce za předčasné ukončení smlouvy 20% ze zbývajících paušálů.

Běžná praxe versus praxe u UPC

A jak by to mělo fungovat v praxi? Ukažme si to na jednoduchém příkladu: máte 2 služby za měsíční paušál v celkové ceně 200Kč (částka byla vybrána zcela náhodně pro lepší porozumění počtů), smlouvu na 12 měsíců a chcete smlouvu vypovědět po 11 měsících. Dle zákona tedy zaplatíte sankci za předčasné ukončení smlouvy ve výši 40Kč (20% z částky 200Kč).

A jak to dělá společnost UPC? Ta uzavírá se svými zákazníky smlouvy na dobu neurčitou a všem zákazníkům poskytuje slevu v rámci věrnostního programu, který se uzavírá již na dobu určitou a to většinou na 12 měsíců. A co se stane, když chcete ukončit smlouvu u UPC? Tato společnost bude po Vás požadovat poplatek 200Kč za každou službu a měsíc, kdy byly služby poskytovány.

A jak to tedy vypadá, když jste zákazníkem UPC? Opět si to ukažme na stejném příkladu, jako výše: znovu tady máme 2 služby za celkovou cenu 200Kč (náhodně vybraná částka, která nemusí korespondovat s paušálem poskytovaným společností UPC), smlouvu na dobu neurčitou a věrnostní program na dobu určitou 12 měsíců (věrnostní program mají všichni zákazníci, kteří chtějí služby za ceny uvedené na webu UPC a je automaticky obnovován po 12 měsících) a chcete ukončit smlouvu po 11 měsících od uzavření smlouvy o poskytování služeb. Už jsme si řekli, že dle zákona byste měli zaplatit částku (pokutu) ve výši 40Kč, ale u UPC zaplatíte sankci ve výši 4400Kč (tedy pokuta 200Kč x 2 služby x 11 měsíců). Čím více služeb si platíte a čím déle službu využíváte, tím vyšší tato částka bude. Až k pláči je potom informace, že zákazník UPC, který ukončí smlouvu po 1 měsíci, zaplatí menší pokutu (dle našeho příkladu 400Kč), než zákazník, který služby UPC využíval 11 měsíců (již zmíněná pokuta 4400Kč). Tedy čím dýl jste u UPC a čím víc UPC zaplatíte na měsíčních poplatcích, tím větší pokutu dostanete!

Co na tyto praktiky říká Český telekomunikační úřad?

Dle ČTÚ se v tomto případě ovšem nejedná o porušení zákona o elektronických komunikací: "ČTÚ nepovažuje doúčtování standardní ceny při nedokončení věrnostního období za obcházení zákona o elektronických komunikacích ani za smluvní ujednání, které by odrazovalo od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací ve smyslu ustanovení § 63 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích", říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. Zde se dá polemizovat nad tím, jestli několik tisíc korun odradí nebo neodradí od změny poskytovatele služeb.

A jak se k celé záležitosti staví UPC a hlavně nový vlastník Vodafone?

O vyjádření jsme požádali jak společnost UPC, tak i společnost Vodafone, která je nově vlastníkem UPC a přebírá tak všechny zákazníky i s jejich smlouvami. Zaslané otázky můžete vidět na obrázku níže:

Jako první dorazila odpověď od tiskového mluvčího společnosti Vodafone Marka Steigera: "Zákazníci společnosti UPC Česká republika, s. r. o. si při uzavírání smlouvy mohou zvolit ze dvou cenových úrovní, a to v rámci tzv. Standardního a Věrnostního portfolia. Zákazník při výběru produktu a při následném výběru cenového určení volí jemu nejvíce vyhovující variantu zcela dobrovolně a transparentně. O podmínkách smlouvy a podmínkách Standardního a Věrnostního portfolia je řádně a zcela v souladu s právními předpisy informován, pročež je vyloučené, aby byla naplněna skutková podstata definice překvapivého ujednání."

Jak moc transparentní je oznámení UPC o věrnostním programu při objednání služby a jak snadno lze při objednání služby si vybrat mezi Standardní a Věrnostní cenou si ostatně můžete na nečisto vyzkoušet na webu UPC. Text na webu UPC "Nabídka platí pro nové zákazníky služby UPC Internet, kteří realizují objednávku do 30. 11. 2019 a kteří budou využívat služeb minimálně 12 měsíců v rámci věrnostního portfolia." je v tuto chvíli umístěn hluboko pod tlačítkem Objednat. A byste se k tomuto textu dostali, tak se musíte probrat dalšími 6 službami a informacemi o modemu. Troufnu si říct, že ten kdo si objednává jen 1 službu (na obrázku níže internet), tak se k informaci o Věrnostním programu nedostane.

A navíc, pokud se podíváte na obrázek níže, a např. na službu Internet 150, která z cen je podle Vás ta akční, na kterou máte nárok v rámci Věrnostního programu? Možná Vás překvapí, že je to ta vyšší cena, tedy 529Kč, kterou budete platit od 7. měsíce.

Dalším zarážejícím faktem je, že na webu UPC se dočtete, že v případě předčasného ukončení Věrnostního programu Vám UPC doúčtuje zpětně rozdíl mezi již poskytnutou cenou služby ve věrnostním portfoliu a standardní cenou od počátku probíhajícího věrnostního období, kdežto ve smlouvě je pak uvedena pokuta ve výši 200Kč za každou službu a měsíc, tak jak je to popsáno výše. To podle mě transparentnosti také moc nepřispívá. 

Výběr mezi objednáním ze dvou cen (vyšší bez Věrnostního programu a akční ceny) na webu nevidím vůbec. Z osobní zkušenosti pak můžu říci, že smlouvu vidíte až po té, co technik UPC přijede a zapojí Vám modem. Ve smlouvě pak údaj o pokutě uvedený je.

Tiskový mluvčí Vodafone se vyjádřil také k přesunu zákazníků od UPC pod křídla Vodafone: "V rámci integrace společnosti UPC Česká republika, s. r. o. se společností Vodafone Czech Republic a.s. a v návaznosti na změnu legislativy probíhá mimo jiné i revize všech našich produktů a služeb. O jakýchkoliv změnách v podmínkách produktů a služeb budou naši zákazníci včas informováni." Společnost UPC se k situaci do vydání článku bohužel nevyjádřila.

Jestli jde v tomto případě o obcházení zákona o elektronických komunikacích či nikoliv, nechám čistě na Vás. Rozhodně se dá říci, že se nejedná o zcela standardní postup, který minimálně není uplatňován žádným z větších poskytovatelů telekomunikačních služeb. A vzhledem k tomu, že je ze strany UPC uplatňován například i v případě stěhování se do míst, kde UPC nemá dostupné své služby, tak se dá minimálně pochybovat o morálnosti celého postupu. Ovšem business není o morálce. Bohužel. Navíc si myslím, že existují více legitimní způsoby, jak si "zaháknout" zákazníka. A to například platbou za čtvrtletí, půl rok nebo rok dopředu s adekvátní slevou.

Proto jen můžeme doufat, že pod Vodafone se tato praktika změní a zákaznicí nebudou rukojmí velkého operátora. Objednání elektronických služeb u nadnárodní společnosti by přece jen nemělo mít charakter prodeje hrnců v kulturáku.

Diskuze: Co říkáte na smluvní pokutu při ukončení služeb u UPC?

Na tomto webu se mohou zobrazovat reklamní odkazy. Získané prostředky z reklamních odkazů jsou použity k provozu tohoto webu a nemají žádný vliv na obsah, témata či přívěsky.

Recenze na webu odráží zkušenosti autora a jeho pocity z recenzovaných produktů. Berte na vědomí, že výsledky recenzí jsou subjektivním hodnocením!